Arbete pågår, sidan kommer snart tillbaka.

Arbetet kan ta en tid och snart är det jul, under julen
måste granen upp och vi har manualen för julgranen
vi gärna delar med oss av:
Julgransmanual